ZŠ Hrádek u Sušice Provozní řád  
aktualizováno: 06. 06. 2018
 
Provozní řád školní jídelny...

  Provozní řád školní jídelny

  k tisku


  Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace IČ. 61785300

  Školní jídelna zabezpečuje školní stravování pro ZŠ a MŠ Hrádek, závodní stravování zaměstnanců ZŠ, MŠ a cizích strávníků.
  Provoz ŠJ se řídí Školským zákonem 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby, o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
  Nařízení ES-od 1.1.2006, 852/2004 o hygieně potravin, ES 178/2002.
  Rozsah poskytovaných služeb viz. systém HACCP.
  Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
  Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

  1. Výdej obědů:    jídlonosiče 11,00 - 12,00hod.
                             Žáci, zaměstnanci škol 11,30 - 13,15hod.

  2. Nárok na dotovanou stravu má každý žák a zaměstnanec MŠ a ZŠ po řádném přihlášení ke stravování.
  Žáci mají nárok na dotované stravné na základě § 119 Školského zákona v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení podle § 117 odst. 1. písm. b) a c).
  V době nemoci je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné dotovaný oběd vyzvednout do přinesených nádob.
  Nárok na dotovanou stravu není v době ředitelského volna.
  Zaměstnanci MŠ a ZŠ na základě vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování mají nárok na dotovaný oběd za předpokladu, že odpracovali nejméně 3 hodiny v uvedený den.
  Na dotovaný oběd nemají nárok:
  a) v době pracovní neschopnosti
  b) v době řádné dovolené, neplaceného volna
  c) v době mateřské dovolené

  3. Přihlašování ke stravování: strávník se přihlašuje ke stravování v kanceláři ŠJ nebo telefonicky 376 508 534 (popřípadě mob. telefon vedoucí ŠJ - 723 943 846) nebo emailem jídelna@hradekususice.cz, nejpozději do 7,30 hod. daného dne. Na pozdější přihlašování (odhlašování) nebude brán zřetel.

  4. Úhrada za stravování se provádí inkasní platbou. Platební údaje k nastavení inkasa poskytne vedoucí školní kuchyně při přihlášení ke stravování. Aktuální ceny stravného jsou vystaveny v ZŠ, MŠ, ŠJ a na webových stránkách ŠJ.

  Provozní doba školní kuchyně: 7.00 – 14.30 hod
   
   
   
   
počet přístupů: graf  statistika přístupů tisk  tisk stránky
  o webu
facebook  naše škola na facebooku