Soutěže pro čtenáře
Otázky a úkoly

Zpět na úvod    
Knižní tipy

 

"Jak vypadá a kde přebývá knihožrout?"

(Knihožrout je velké dítě, které hltá knihy hbitě. Čte si knihy celý den, nemá čas jít ani ven!)

 • Dne 10. 5. 2011 proběhlo ve škole vyhlášení výsledků literární soutěže „Jak vypadá a kde přebývá knihožrout?“ , kterého se zúčastnila knihovnice hrádecké knihovny Ilona Pavlatová a starosta obce Josef Kutil. Ti také předali úspěšným spisovatelům poukázky na nákup knih.

 • Podrobnosti a seznam všech oceněných najdete zde.

 • Součástí bylo i pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci také obdrželi v rámci projektu "Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka" nově vydanou knížku, původní českou novinku, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. V letošním roce to je knížka spisovatelky Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, kterou ilustrovala známá ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková..

 • Fotografie z předávání cen najdete na stránkách školy.

 • Další informace najdete na plakátku.


 

"Naše vesnička v básničce"

 • Dne 14. 5. 2010 byly v ZŠ Hrádek u Sušice vyhlášeny výsledky soutěže a předána většina odměn oceněným. Předání se zúčastnil starosta obce Josef Kutil, knihovnice Ilona Pavlatová a kronikář obce Čeňek Šebesta.

 • Oceněné práce jsou vystaveny v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 • Výherci obdrželi odměnu formou poukázky na nákup knih dle vlastního výběru.

 • Další informace najdete na plakátku.

 • Fotografie z předávání cen najdete na stránkách školy.


 

"Naše obec v budoucnosti"

 • 19. 12. 2008 byly v ZŠ Hrádek vyhlášeny výsledky soutěže a za účasti pana starosty a paní knihovnice předány ceny výhercům . Podrobnosti a seznam všech oceněných najdete zde.

 • Všechny práce budou vystaveny v prostorách zasedací síně a knihovny v budově Obecního úřadu v Hrádku.

 • Soutěže se zúčastnilo 26 dětí.

 • Fotografie z předávání cen najdete na stránkách školy.


 

"František Pravda by měl radost"

Vyhodnocení

 • Literární soutěž byla vyhodnocena a jména výherců ve všech kategoriích si můžete přečíst zde.


 

Vánoce jsou za dveřmi..

Výherci jsou známi

 • Za účasti dětí a učitelů v hrádecké škole byly vylosovány 3 děti, které obdržely poukázky na nákup knih. Těmi šťastnými jsou: Lucie Skálová, Šárka Karasová a Matěj Ryba

 • Soutěže se zúčastnilo 13 dětí.


 

Moje obec

Výsledky soutěže

 • Panem starostou, místostarostou a knihovnicí byli vylosováni 3 výherci - František Sperl, Terezka Špásová a Maruška Makrlíková. Cenou byla poukázka na nákup knihy v hodnotě 200 Kč dle vlastního výběru.

 • Soutěže se zúčastnilo 11 dětí a všechny děti ze školky, které dodaly do soutěže společné dílo.

O knihovně
Soutěže
Kontakt
F. Pravda
 

© Martin 2005