ZŠ Hrádek u Sušice Akce školy  
aktualizováno: 13. 01. 2021
pravidelné sportovní, kulturní a další akce ...
Kulturní akce pořádané školou:

 • Vánoční besídka. Jedná se o obrovskou akci, která každý rok, před vánočními svátky, proběhne v sále hostince U Hánů v Hrádku. Děti se na ni připravují od konce měsíce října, kdy nacvičují scénky, pohádky, písničky, reklamy, básně, hudební vystoupení, vyrábějí a malují kulisy, masky. Za vydatné pomoci rodičů připravují kostýmy. Několik dnů před premiérou se nacvičuje v tělocvičně a poté i v sále. Dopoledne je předpremiéra pro mateřskou školku a vpodvečer, od pěti hodin, začíná hlavní představení. Účast rodičů, příbuzných a dalších občanů je obdivuhodná. Celý pořad je doprovázen slovem moderátorů - žáků 5. ročníku a trvá kolem 1hod. 30. min. Vybrané dobrovolné vstupné, které dosahuje až 3000 Kč, je použito na adopci na dálku, do které jsou naše děti zapojené. Fotografie
 • Den otevřených dveří. V průběhu měsíce října nebo listopadu probíhá Den otevřených dveří, kdy je možné navštívit školu, vyučování, prohlédnout si vybavení a setkat se neformálně s ostatními rodiči i učiteli. Sledovat, jak děti pracují, jaké se ve vyučování používají formy a metody.
 • Školní výlet. Každým rokem se připravují dvě varianty výletu (mokrá a suchá). Snažíme se dát přednost poznávacím pěším výletům na Šumavě. Jsou vždy dvě trasy podle obtížnosti- pro starší a mladší žáky. V případě nepřízně počasí se realizují výlety po hradech, zámcích a dalších památkách či zajímavostech naší země. Podrobnosti
 • Dětská pouť. K dětskému dni je pravidelně připraveno zábavné soutěžní odpoledne. Děti prochází různě obtížnými úkoly a získávají body, které mohou proměnit v improvizovaném krámku za spoustu věcí (od samolepek a tužek po plastikové modely). Tyto věci jsou pořizovány z darů od našich sponzorů.
Sportovní akce pořádané školou:

 • Cyklistická soutěž. V měsíci červnu proběhne celodenní soutěž, někdy za účasti dopravní policie ČR, složená ze čtyř bloků. Nejdříve děti vyplní dopravní testy (podle ročníku), pak následuje technická kontrola kol a vybavení (podle vyhlášky o silničním provozu),jízda zručnosti na připravené trase a na závěr se jede "spanilá jízda" celé školy po cyklotrase. Samozřejmě nechybí vyhlášení vítězů v každém ročníku a odměna.
 • Atletická olympiáda. Probíhá v měsíci červnu na školním hřišti a skládá se z těchto disciplín: Skok do dálky s rozběhem, hod granátem, skok vysoký, běh na 60m, vytrvalostní běh na 500m (pro starší děti). Děti jsou rozdělené do věkových kategorií.
 • Školní turnaj v kopané a vybíjené. Příprava na tento turnaj začíná výrobou loga a dresů jednotlivých smíšených družstev (v družstvech jsou děti různého věku, děvčata i kluci). Turnaj v kopané se odehrává na tréninkovém fotbalovém hřišti TJ Svatobor Hrádek a ve vybíjené na školním hřišti. Je hráno systémem každého s každým. Na konci jsou vyhlášena a odměněna vítězná družstva.
 • Rozjezdy pro hvězdy (Hrádek hledá Superstar). Na principu známé televizní soutěže se děti se svou písní snaží o získání přízně poroty složené ze zástupců dětí i učitelů. Ozvučený pořad moderují žáci pátého ročníku. Na úplný závěr tohoto programu a zároveň i školního roku je nachystaná diskotéka pod širým nebem proložená soutěžemi připravenými a uváděnými pouze dětmi. Fotografie
Další akce, kterých se pravidelně účastníme:

 • McDonald Cup. Tohoto turnaje v minikopané se pravidelně zúčastňují žáci od 1. do 5. ročníku a podařilo se jim i v konkurenci velkých škol se probojovat do okresního kola v roce 2002 a v roce 2007.
 • Vybíjená. Soutěž s několika koly, ve které se bojuje o putovní pohár, a kde se naše družstvo dobře umisťuje. Dvakrát za sebou obhájilo celkové vítězství. Fotografie
 • Dopravní hřiště. Součástí dopravní výchovy ve 4. a 5. ročníku je návštěva dopravního hřiště v Sušici. Zde si prakticky ověří své znalosti a dovednosti v silničním provozu.
 • Planetárium. Jednou za dva roky, během podzimu,  se snažíme zprostředkovat dětem návštěvu Planetária v Praze na vybrané pořady a doplnit dalšími aktivitami např. návštěvou Chrámu sv. Víta apod.
 • Dopravní soutěž Besipu. Školní družstvo se účastní okresního kola v Klatovech, kde za účasti policie ČR, Záchranné služby, Městské policie a Autoškoly Lang prokazují své znalosti ve zdravovědě, dopravních předpisech. A to jak teoreticky, tak prakticky. Součástí je i jízda zručnosti. Vítěz okresního kola postupuje dále do krajského, celostátního a také mezinárodního kola.
 • Plavecký výcvik. Uskutečňuje se jednou za dva roky pro 2., 3., 4. a 5. ročník v plaveckém bazénu Horažďovice. Náklady na výuku hradí škola a na dopravu dětem přispívá také Obec Hrádek u Sušice.
 
počet přístupů: graf   statistika přístupů tisk   tisk stránky
  o webu