ZŠ Hrádek u Sušice Prevence  
aktualizováno: 02. 09. 2021
Preventivní program školy, schránka důvěry, kontakty ...
Elektronická schránka důvěry:

        Anonymní schránka důvěry
Odkaz tě zavede na stránku NNTB projektu Nenech to být, odkud zcela anonymně můžeš zaslat zprávu.  Tvojí zprávou se bude zabývat školní metodik prevence - Mgr. Martin Roučka
 
   

příručka první pomoci

Školní poradenské pracoviště:

 • Ředitelka školy: Mgr. Ivana Klečková

 • Školní metodik prevence: Mgr. Martin Roučka
  (konzultace Po: 13:00 - 14:00 pro žáky, 14:00 - 15:00 pro rodiče)

 • Výchovný poradce: Mgr. Šárka Šašková
  (konzultace Po: 13:00 - 14:00 pro žáky, 15:00 - 16:00 pro rodiče)

 • Po telefonické nebo emailové domluvě jsou konzultace možné i mimo tyto dny a hodiny.

 

 • Poskytované služby:

  • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami
  • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi
  • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek
  • spolupráce se zákonnými zástupci
  • spolupráce s jinými školskými zařízeními
  • metodická podpora učitelům
  • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů
  • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti
  • včasná intervence při problémech žáků
  • Možnost vypůjčení odborné literatury, videokazet, DVD s tématem drog, šikany apod.
  • Zajištění pomoci obětem šikany, poskytnutí kontaktů dětem i rodičům
     
Kontakty:

 • Školní metodik prevence:
  Martin Roučka

  tel: 376 508 517
  martin.rouckazavináčskola.hradekususice.cz

 • Výchovný poradce:
  Šárka Šašková

  tel: 376 508 517
  sarka.saskovazavináčskola.hradekususice.cz
 • Okresní metodik prevence Domažlice a Klatovy:
  Bc. Jana Hendrichová
  Pedagogicko-psychologická poradna
  Pivovarská 323
  Domažlice 344 01

  tel: 733 745 848
  tel: 379 724 276
  jana.hendrichovazavináčpepor-plzen.cz
  www.kapezet.cz
 • Linka bezpečí

  tel: 116 111
   
 
 
Dokumenty ke stažení:

pdf Minimální preventivní program pdf Vyhodnocení MPP 2020/2021 pdf Řešení školní neúspěšnosti
pdf Program Loading... pdf Školní preventivní strategie  
pdf Program Bezpečná třída pdf Vy, Vaše děti a drogy  
pdf Publikace Kyberšikana (1MB)    
     
Odkazy na stránky věnující se prevenci:

     
     
Rodina a internet

les      
les
 
Jak poznáte, že se něco děje?    

 • Ne všemu se dá předem zabránit, ale existují mnohé varovné příznaky, kterých je dobré si všímat a které mohou ledasco napovědět.
 • Patří k nim zejména:
   - Dítě se začne chovat „jinak, divně“. Co dříve bez problémů akceptovalo nebo vyhledávalo (např. vaši pomoc u počítače) je mu najednou na obtíž a je to nežádoucí. Najednou chce být z nějakého důvodu samo, stáváte se překážkou.
   - Dítě v určeném čase náhle bez zjevné příčiny MUSÍ být u počítače. Všechno ostatní jde v tu chvíli stranou, cíl je jediný.
   - Dítě začne používat neobvyklé programy a odmítá vás seznámit s jejich účelem.
   - Dítě za sebou znenadání začne „zametat stopy“ a mazat třeba historii navštívených www stránek, má evidentně důvod nebo potřebu něco skrývat.
   - Dítě se zdráhá povídat si o tom, co na počítači dělá a s kým komunikuje. Na počítači najednou chce trávit veškerý volný čas.
     
Co proti tomu dělat?    
 • Jak zabezpečit počítat, kde získat informace, kde se dále vzdělávat, jak mluvit o internetu s dětmi najdete na stránkách www.bezpecne-online.cz
     
     
počet přístupů: graf   statistika přístupů tisk   tisk stránky
  o webu