ZŠ Hrádek u Sušice Školská rada  
aktualizováno: 27. 12. 2021
členové rady, zápisy ze zasedání školské rady ...
 Složení školské rady na období 2019 - 2022:

  • zástupce rodičů: Ing. Lenka Rybová
  • zástupce zřizovatele: Ing. Michal Klíma
  • zástupce školy: Mgr. Martin Roučka (předseda školské rady)
 Kontakt na členy školské rady:

  • Ing. Lenka Rybová: lenka.rybovazavináčskola.hradekususice.cz
  • Ing. Michal Klíma: michal.klimazavináčskola.hradekususice.cz
  • Mgr. Martin Roučka: martin.rouckazavináčskola.hradekususice.cz
Podávání podnětů školské radě:

  • Podněty je možné předat kterémukoliv členu školské rady a to ústní, písemnou nebo elektronickou formou.
  • V podnětu je nutné uvést čeho a koho se týká, případně (podle charakteru příspěvku) datum, ke kterému se vztahuje.
  • Školská rada se zabývá všemi podněty, které jí jsou podány.
  • K projednávání podnětu může být přizván i zákonný zástupce, zaměstnanec školy nebo ten, kdo podnět podal.
Zápisy z rady:

     
   
pdf Zápis ze školské rady 12. 5. 2020 pdf Zápis ze školské rady 27. 8. 2021  
pdf Zápis ze školské rady 20. 2. 2019 pdf Zápis ze školské rady 29. 8. 2019  
pdf Zápis ze školské rady 19. 2. 2018 pdf Zápis ze školské rady 30. 8. 2018  
pdf Zápis ze školské rady 3. 3. 2017 pdf Zápis ze školské rady 31. 8. 2017  
pdf Zápis ze školské rady 25. 11. 2015 pdf Zápis ze školské rady 30. 8. 2016  
pdf Zápis ze školské rady 21. 11. 2014 pdf Zápis ze školské rady 28. 8. 2015  
pdf Zápis ze školské rady 30. 8. 2013 pdf Zápis ze školské rady 29. 8. 2014  
pdf Zápis ze školské rady 8. 2. 2012 pdf Zápis ze školské rady 5. 11. 2012  
pdf Zápis ze školské rady 29. 10. 2010 pdf Zápis ze školské rady 31. 10. 2011  
pdf Zápis ze školské rady 28. 8. 2008 pdf Zápis ze školské rady 21. 12. 2009  
pdf Zápis ze školské rady 29. 8. 2006 pdf Zápis ze školské rady 30. 8. 2007  
     
pdf Zákon o školské radě  
pdf Jednací řád školské rady  
   
počet přístupů: graf   statistika přístupů tisk   tisk stránky
  o webu