ZŠ Hrádek u Sušice Výlety  
aktualizováno: 13. 01. 2021
připravovaný školní výlet, archiv školních výletů, mapy, trasy ...
Školní výlet 2015/2016

Školní výlet. Po loňském turistickém výletu jsme se letos vydali cestou k městu. Vlakem jsme dojeli do Klatov, kde nás čekala prohlídka zrekonstruovaných katakomb, návštěva Vlastivědného muzea a výstavy hraček. Samozřejmě v parnu nesměla chybět zmrzlina a poslední atrakce - cesta vlakem zpět.

Foto
 
Školní výlet 2014/2015

I v tomto roce jsme se pohybovali podél toku řeky Otavy a i letos jsme se setkali s historií a umem našich předků. Nejdříve jsme jeli vlakem z Hrádku do Velkých Hydčic a pak po pravém břehu přes zříceninu Prácheň do Horažďovic. Po prozkoumání Práchně na nás čekala zajímavá prohlídka Rosenauerova mlýna s výkladem. (http://rosenauer.unas.cz/muzeum.htm) Po návštěvě města Horažďovice a občerstvení jsme se vraceli do Hydčic po druhém břehu po cyklotrase. Celková délka trasy byla 10 km.
Mapa trasy     Foto
 
Školní výlet 2013/2014

Letošní školní výlet směřoval na bližší okolí. Autobus nás odvezl do sklárny Rajský dvůr v Anníně, kde pro nás byla připravena exkurze a ukázky. Děti si i vyzkoušely broušení skla. Pak jsme vystoupili na Mouřenec a po občerstvení jsme se pěšky stínem podél řeky vydali do Sušice. Cestou nás čekalo přebrodění Otavy u Dlouhoveského jezu a koupání na Pátečku.
 
Školní výlet 2012/2013

I přes velké teplo začal náš školní výlet společným výstupem na rozhlednu Javorník. Pak následoval pěší výlet ve dvou variantách pro mladší a starší žáky. Starší čekala náročnější trasa dlouhá celkem 12 km, ale se sestupujícím profilem. Z Javorníku jsme se přes Královský kámen napojili na Stezku strážců hranic a Stezku zlatokopů. Navštívili jsme opevnění ŘOP a přístupná důlní díla v Amálino údolí.
Mapa trasy.

Mladší žáci sešli trasou dlouhou něco přes 4 km z Královského kamene do Nicova, odkud je autobus převezl do Kašperských hor a pak k Amálinu údolí.
Mapa trasy.
 
Školní výlet 2011/2012

Naším cílem se v tomto roce stala Techmania v Plzni. Expozice, předvádění a manipulace s jednotlivými exponáty nakonec zaměstnala všechny natolik, že na původně ještě plánovaný hrad Radyni nezbyl čas. A tak jsme se jen při návratu zastavili u hradu Švihova.
 
Školní výlet 2010/2011

Tak se konečně podařilo uskutečnit dlouho plánovaný výlet na Šumavu. Pro mladší děti (1., 2., 3.) byla připravena méně náročná a kratší trasa z Horské Kvildy podél Hamerského potoka a Vydry až na Čeňkovu pilu, kde jsme se navíc zašli podívat na vodní elektrárnu a soutok Vydry s Křemelnou. Cestou jsme se občerstvili na Turnerově chatě. Celková délka nakonec dosáhla téměř 12 km. Mapa výletu
Pro starší děti (3., 4., 5.) byla připravena náročnější trasa s celkovou délkou 17 km v horském terénu. První část vedla z Modravy podél Roklanského potoka k Tříjezerní slati. Následoval výstup na Oblík (1225 m/m) a po jeho úbočí sestup lesem na tzv. Vaňkovu cestu. Závěr trasy vedl podél Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu do Rokyty, kde se děti občerstvily v informačním centru NP. Mapa výletu
Počasí během celého dne bylo ideální. Jako tzv. "mokrá varianta" byla připravena návštěva krokodýlí farmy v Protivíně.
 
Školní výlet 2009/2010

Původně plánovaný pěší výlet se nám nenápadně a potichu posunul na další rok, protože při hledání záložní "mokré" varianty jsme se postupně dopracovali k Vojenskému muzeu Lešany s velmi rozsáhlou expozicí, kde je ale nutné svou účast pro velký zájem pevně předem zajistit. Podrobnosti o expozici se dozvíte na stránkách Vojenského historického ústavu.
 
Školní výlet 2008/2009

Původně připravený výlet na Šumavu se vzhledem ke katastrofickým předpovědím počasí neuskutečnil. Přesouvá se tedy na další školní rok. Připravená "mokrá" varianta se skládala z návštěvy obce Chanovice - zámku, muzea řemesel, skanzenu pošumavské lidové architektury a města Blatná, kde jsme navštívili zámek, park a samozřejmě i město. Blatenský zámek má i vztah k hrádeckému zámku, neboť Jan Evangelista Purkyně, který v Blatné působil jako vychovatel a učitel, si dopisoval s tragicky zemřelou Adélou Des Fours z hrádeckého zámku.
 
Školní výlet 2007/2008

Na poslední chvíli se žáci 5. ročníku rozhodli pro výlet do Příbrami. Cílem je navštívit především podzemí dolů, expozici věnovanou těžbě, projít se tímto podzemím, případně projet vláčkem. Kromě toho by byla škoda nepodívat se na významné poutní místo - Svatou horu. Budeme rozděleni na dvě skupiny. Mladší skupinka dětí se pomocí důlního vláčku přesune z Ševčinského dolu do dolu Vojtěch, kde projde Vodní štolou až na důl Anna. Podrobnosti o expozici lze nalézt na níže uvedeném odkazu . Starší  děti projedou důlním vláčkem podzemím Prokopské štoly, shlédnou expozici věnovanou těžbě, důlní zařízení a pod. a bude je čekat náročnější, téměř kilometrová cesta podzemím tzv. Wasserlaufem se 156 schody stoupání na závěr. Vzhledem k tomu, že v podzemí se teplota pohybuje kolem 8°C, je teplé oblečení a pevná obuv nezbytností. Více na www.muzeum-pribram.cz
Mapa dolů v Příbrami ve formátu pdf.
 
Školní výlet 2006/2007

Žáci 5. ročníku rozhodli pro druhou variantu výletu, kdy navštívíme některé západočeské lázně a rezervaci SOOS. Výlet do Boubínského pralesa tak zůstává jako nápad do budoucna. Fotografie a mapa s popisem ve formátu pdf.
 
Školní výlet 2005/2006

Suchá varianta, která zůstala z loňského roku. Autobus nás odveze do Javorníku, odkud vystoupíme na rozhlednu. Po turistické značce přejdeme přes Královský kámen, kolem bunkrů československého opevnění z 2. svět. války k silnici u Kašperských Hor, odkud nás autobus převeze do Kašperských Hor. Starší a zdatnější turisté možná dojdou až do Kašperských Hor a mladší budou mít trasu možná zkrácenou. Záleží na chuti, čase a únavě. Pokud to půjde, zájemci by se podívali do štol, kde se těžilo zlato. V Kašperských Horách by děti měly mít možnost se osvěžit. Mapa výletu s popisem ve formátu pdf.
 
Školní výlet 2004/2005

Pátá třída nakonec prosadila "mokrou"variantu - výlet do Prahy a návštěvu ZOO, zejména nového skleníku s indonéským pralesem.
 
Školní výlet 2003/2004

Kvůli nečekaným problémům, které nám připravil NP Šumava (nové zákazy vjezdu), jsme museli uskutečnit pouze kratší variantu - Medvědí stezku, se spoustou zajímavostí: vodním tunelem, místem zastřelení posledního šumavského medvěda, soutěskou lapků a dalšími. Bohužel, časová ztráta (do terénu jsme vyrazili v 11:00!) byla taková, že jsme se z výletu vrátili až ve 20:00. Je to poučením pro příští roky, kdy budeme veškeré informace pečlivě ověřovat. Přesto doufáme, že byly děti spokojeny a viděly místa, na která se běžně nedostanou.
 
Školní výlet 2002/2003

Vzhledem k velmi teplému, tropickému počasí, byl výlet zcela změněn, zkrácen. Děti se podívaly k jezeru Laka, odkud šly pěšky horským terénem do obce Prášily, kde se mohly občerstvit. Cesta vedla převážně ve stínu a několikrát se děti osvěžily u horských potůčků a říček.
 
 
počet přístupů: graf   statistika přístupů tisk   tisk stránky
  o webu