ZŠ Hrádek u Sušice Projekty  
aktualizováno: 06. 05. 2024
projekty, v kterých je škola zapojena, nebo je tvoří ...
ZŠ Hrádek u Sušice - Šablony I/2023

Od 1. 8. 2023 – do 31. 7. 2025 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0007874 s názvem „ZŠ Hrádek u Sušice - Šablony I/2023“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Celková výše podpory činí 924 485 Kč.

 

 

Obnova školního areálu - MŠ (etapa 1)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

 

V rámci projektu "Obnova školního areálu - MŠ (etapa 1)" došlo k osazení herních prvků a laviček ve školním areálu v Hrádku.
Projekt přispěl ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na venkově. Celkové náklady akce činily 462 728,20 Kč.

 

Digitalizujeme školu


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
 

 

Doučování žáků škol


REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Šablony III


Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021857 s názvem „ZŠ Hrádek u Sušice - Šablony III“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit a na aktivity rozvíjející ICT.

Celková výše podpory činí 409 353 Kč.

 

Kam patřím

   Projekt "Kam patřím" Diecézního katechického střediska Českobudějovické diecéze. Klade si za cíl poznání sportovních, kulturních, historických souvislostí v místě školy. Žáci zpracovávají zadané úkoly v průběhu měsíců dubna a května v roce 2014. Druhá část projektu pak proběhne v další roce, kdy budou děti hledat ukrytou schránku (keš) s dalšími úkoly. Více v průvodním dopise a na stránkách http://www.kc.bcb.cz

 

EU peníze školám

   Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost /EU OPVK/. Do projektu se zapojila i naše škola se svým programem "Malotřídka Hrádek - moderní škola". Cílem je vybavit školu moderní technologií a hlavně ji také aktivně využívat. Každá třída bude vybavena interaktivní tabulí, učitelé budou mít k dispozici své notebooky a vznikne i nová mobilní počítačová učebna tvořená notebooky. Celá škola bude pokryta bezdrátovým síťovým připojením a k dispozici bude i nový server. Celý náš projekt je k dispozici zde, ve formátu pdf.
 
Mikrosvět lesa

   Projekt Mikrosvět lesa má dlouhodobě umožňovat poznávání lesa nejen běžným způsobem našimi smysly, ale umožní nahlédnout právě do mikrosvěta lesa. Tento projekt je vlastním projektem ZŠ Hrádek a na jeho realizaci byl získán příspěvek od lesů ČR s.p. Více informací o projektu, jeho anotace a rozpočet najdete  zde ve formátu pdf.

Čtení pomáhá

   Projekt Vám nabízí seznam krásných knih ke čtení, rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů. Až některou z knih přečtete, vraťte se k nám zpět. Poté, co odpovíte na pár otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun. Tuhle odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete jí však věnovat někomu, kdo čeká na vaší pomoc. Třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Další výhodou je možnost si vytisknout zápis do svého čtenářského deníku.
Více na www.ctenipomaha.cz

Den bezpečnějšího internetu

   Safer Internet Day je každoročně organizován mezinárodní sítí INSAFE počátkem února. Jeho cílem je propagovat po celém světě bezpečnější a zodpovědnější užívání online technologií a mobilních telefonů, a to zejména dětmi a mládeží. Více na www.saferinternet.cz

e Twinning

  Evropská aktivita eTwinning je určena všem mateřským, základním, středním a vyšším školám v 31 evropských zemích a zapojit se do projektů mohou všichni žáci i učitelé. Prostřednictvím moderních technologií mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Žáci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci. Více na www.etwinning.cz nebo na www.etwinning.net

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

  Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.  Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Více na www.skipcr.cz

Záchranný kruh

  Cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních subjektů v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Více na www.zachrannykruh.cz

Školička pro předškoláky

Pro předškoláky přijaté při zápisu do 1. ročníku je připraveno celkem deset setkání ve škole. Společně s rodiči se setkají s učiteli, plní úkoly, uvolňují ruku a seznamují se se školou. Cílem je bezproblémový přechod do 1. ročníku s dobrým základem pro školní práci.

Ovoce do škol

Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které se do projektu přihlásí prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem.
Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny (1. - 5. ročník) zdarma. Jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě o balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud bude bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují předešlé přísady a neobsahují konzervanty. Více na www.msmt.cz a www.szif.cz

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Více na www.lesycr.cz

Adopce afrických dětí

humanisti-logo Děti adoptovaly Bernarda z Keni a pomocí peněz ze sběru kaštanů a z vánočního jarmarku mu umožňují chodit do školy. Také od nás obdržel malý dárek - kalkulačku a my od něj dopis s obrázkem. Více na www.humanisti.cz

Recyklohraní

recyklohraní Třídění odpadu, sběr baterií a starých elektrospotřebičů. Více na www.recyklohrani.cz

Hravě žij zdravě

Hravě žij zdravě   Projekt pro zdravou výživu a zdravý životní styl, kterého se zúčastnili žáci prostřednictvím internetu. Více na www.hravezijzdrave.cz

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem   Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Čtěme dětem 20 minut denně. Více na www.celeceskoctedetem.cz

Zdravé zuby

zdravé zuby  Projekt určený pro všechny ročníky prvního stupně ZŠ, zaměřený na prevenci zubního kazu u dětí. Děti v naší škole plní úkoly nejen písemnou formou, ale i prostřednictvím internetu. A to na stránkách projektu www.zdravezuby.cz

 
Mléko do škol

školní mléko  Projekt dotovaného mléka a mléčných výrobků z peněz Evropské unie. Více na www.skolnimleko.cz
Výdej: úterý a čtvrtek mléko, ve středu lipánek a tyčinka.

Matematický klokánek

Klokánek  Matematická soutěž pro žáky. Jedná se především o logické úlohy. Soutěž probíhá jednou za rok a výsledky jsou hodnoceny v rámci okresu. Více na www.matematickyklokan.net

Počítačová gramotnost

SIPVZ Jedná se o projekt vzdělávání rodičů v informační gramotnosti, ovládání počítače, práce s ním, práce s internetem atd. Na projekt byla získána dotace od Ministerstva školství. Projekt proběhl v roce 2006. Více se dozvíte na stránkách projektu: www.skola-hradek.cz

 
počet přístupů: graf   statistika přístupů tisk   tisk stránky
  o webu